Medita Clinic
Medita Beauty Clinic

Teguri 37b, Tartu

Registration desk +372 5645 8430
e-mail medita@medita.ee

Open
Monday to Thurdsay 8.00-19.00
Friday 8.00-17.00

Activity licence No. L03885

Medita Clinic in Tallinn
Fertility Clinic Nordic 
Tallinn, Pärnu mnt 67a 

Registration desk 607 0017
e-mail viljakus@viljakus.ee