Medita kliinik teostab erinevaid naiste terviseuuringuid

Terviseuuringuid  teostatakse koostöös Asper Biotech laboritega.
Medita kliinik pakub koostöös Asper Biotech laboritega naistele järgmisi terviseuuringuid:
- venoosse trombemboolia (VTE) geneetilise riski hindamise test
- vanavanemate-lapselaste ning õdede-vendade vaheliste sugulussidemete määramine