Informācija kolēģim

Cien kolēģi!

2013. gada rudenī stājās spēkā Eiropas Savienības direktīva par pārrobežu veselības aprūpi, kas pacientiem rod iespēju saņemt nepieciešamo plānveida veselības aprūpi jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, turklāt atbilstoši spēkā esošai kārtībai, mītnes zemes veselības apdrošināšana atlīdzinās izdevumus, kas radušies saistībā ar veselības aprūpi.

Mūsu ikdienas darbs ir virzīts uz to, lai mūsu pacienti saņemtu ātru un kvalitatīvu risinājumu savām veselības problēmām.

Gan Igaunijā, gan arī Latvijā daudzviet ir garas rindas plānveida veselība aprūpes saņemšanai.

Lai medicīnas pakalpojumi būtu efektīvāki, ātrāki, savlaicīgi un visiem pieejami, tad kā piemērotāko alternatīvu, varētu izmantot veselības aprūpes pakalpojumus kaimiņvalstīs, tostarp, arī Igaunijā.

Klīnikā strādājošie ārsti ir augsti kvalificēti, lielākā daļa no tiem strādā Tartu   Universitātes Klīnikā (Tartu Ülikooli Kliinikum), kā arī lasa lekcijas Tartu Universitātes Medicīnas fakultātē. Mūsu klīnikas ārsti komunicē ar saviem pacientiem igauņu, angļu un krievu valodās.

Medita klīnika atrodas Tartu pilsētā, adresē: Teguri 37b un  Tallina pilsētā, Tartu iela 16 un tā ir atvērta no pirmdienas līdz piektdienai.

Pie ārsta var pierakstīties, zvanot uz tālruņa numuru: +372 5645 8430 (krievu un angļu valodās).