Info kolleegile

Tervisekassa poolt rahastatavate erialade esmasele vastuvõtule pöördumiseks on kohustuslik suunava arsti saatekiri. Saatekiri ei ole vajalik günekoloogi esmasele vastuvõtule pöördumisel.

Saatekiri on aluseks Tervisekassa poolt tasustatavate uuringute määramisel, seetõttu palume saatekirjale märkida võimalikult täpne suunava arsti poolne informatsioon. Meie eelneva kogemuse alusel on sellest kasu kõigile seotud osapooltele.

Oleksime tänulikud, kui saatekiri sisaldaks järgmisi andmeid:
  • suunamise põhjus
  • väljavõte haigusloost ning eelnevate uuringute ja konsultatsioonide tulemused
  • nimekiri kõigist tarvitatavatest ravimitest
  • suunava asutuse ja raviarsti nimi ning muud olulised andmed