Kaugtöö riskihindamine

Tööandja vastutab ka kaugtöö korral töötaja töötervishoiu ja -ohutuse eest.

Selleks aitame läbi viia riskihindamise kaugtöö töökohas – selgitame välja ohutegurid, hindame nende mõju tervisele ning esitame soovitused töötaja terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.