Ohutusjuhendid ja dokumentatsioon

  • Koostame töökeskkonnaalase dokumentatsiooni lähtudes kehtivast seadusandlusest (juhendamiste registreerimine, isikukaitsevahendite väljastamise registreerimine jm).
  • Koostame ohutusjuhendid seadmetele, töövahenditele ja tehtavatele töödele. Töövahendite ja seadmete ohutusjuhendite koostamisel tuleb arvestada tootjapoolses kasutusjuhendis olevaid nõudeid.