Rahulolu-uuringud

Tervishoiuasutuse edukaks arenguks ja funtsioneerimiseks on oluline patsientide/klientide rahulolu teeninduse ja pakutavate teenustega.

Rahulolu-uuringute eesmärgiks on välja selgitada patsientide rahulolu Medita Kliiniku poolt pakutavate tervishoiuteenustega. Rahulolu-uuringute käigus uuritakse ka patsientide üldist meelsust Medita Kliiniku töökorralduse ja üldise tegevuse osas.

Medita kliinikus korraldatakse rahulolu-uuringuid alates 2016. aastast.