Rahvusvaheline kroonilise prostatiidi kaebuste küsimustik

1. Kas Teil on viimase nädala jooksul esinenud valusid või ebamugavustunnet järgmistes kehapiirkondades?
b. Pärasoole ja munandite vaheline piirkond (lahkliha)
c. Munandid
d. Peenise otsas (mitte seotult kusemisega)
e. Alakõhus, häbeme- või põiepiirkonnas

2. Kas Teil on viimase nädala jooksul esinenud
a. Valu või põletustunnet kusemisel?
b. Valu või ebamugavustunnet orgasmi (seemnepurske) järgselt?

3. Kui sageli on viimase nädala jooksul esinenud valusid või ebamugavustunnet mistahes nimetatud piirkonnas?
Üldse mitte
Harva
Mõnikord
Sageli
Tavaliselt
Alati

4. Milline number kirjeldab kõige paremini Teil viimase nädala jooksul esinenud keskmist valu või ebamugavustunnet?
  •  Valu puudub
  •  Tugevaim valu


5. Kui tihti  viimase nädala jooksul olete tundnud peale kusemise lõpetamist, et põis ei tühjenenud täielikult?
Mitte kunagi
Vähem kui ühel korral viiest
Vähem kui pooltel kordadest
Ligikaudu pooltel kordadel
Enam kui pooltel kordadest
Peaaegu alati

6. Kui tihti viimase nädala jooksul olete pidanud kusel käima sagedamini kui 2 tunni tagant?
Mitte kunagi
Vähem kui ühel korral viiest
Vähem kui pooltel kordadest
Ligikaudu pooltel kordadel
Enam kui pooltel kordadest
Peaaegu alati

7. Mil määral on vaevused takistanud Teid viimase nädala jooksul tegemast oma igapäevaseid tegemisi?
Üldse mitte
Väga vähe
Mõnevõrra
Oluliselt

8. Kui palju olete viimase nädala jooksul mõelnud oma vaevustele?
Üldse mitte
Väga vähe
Mõnevõrra
Palju

9. Kuidas suhtuksite sellesse, kui Teil tuleks elu lõpuni elada oma vaevustega just sellisel kujul, nagu need esinesid viimase nädala jooksul?
Rõõmsalt
Rahulolevalt
Enam-vähem rahulolevalt
Nii ja teisiti (peaaegu võrdselt  rahulolevalt ja rahulolematult)
Pigem rahulolematult
Õnnetult
Kohutav!

6 Punkti kokku

Valu osas 0 palli – Eesnäärmepõletiku tunnused puuduvad, siiski soovitame vajadusel pöörduda tervisekontrolliks meestearsti või uroloogi vastuvõtule

Kui valu osas 1-3 palli, siis – Teil esinevad vähesed eesnäärmepõletikule viitavad kaebused, soovitame pöörduda tervisekontrolliks meestearsti või uroloogi vastuvõtule

Kui valuosas kokku 4-7 palli ja nende hulgas positiivsed küsimused 1a ja/või 2b – Teil esinevad mõõdukad eesnäärmepõletiku tunnused, soovitame pöörduda tervisekontrolliks meestearsti või uroloogi vastuvõtule

Kui valu osas 8 palli või enam - Teil esinevad tugevad eesnäärmepõletiku tunnused, soovitame pöörduda tervisekontrolliks meestearsti või uroloogi vastuvõtule

Kui valu osa 0 ja kusemishäirete osas > 0 siis –Teil esinevad mõõdukad urineerimishäired, soovitame pöörduda tervisekontrolliks meestearsti või uroloogi vastuvõtule

Arsti vastuvõtule pöördumiseks võtke ühendust telefoni või e-kirja teel.