Ämmaemand Egle Hani: „Ämmaemand on iseseisev spetsialist, kes on naisele toeks läbi kogu elukaare.“

Ämmaemand Egle Hani arvates on ämmaemanda üheks peamiseks rolliks võimaldada tõenduspõhist informatsiooni, et naine saaks teha oma tervisega seonduvalt teadlikke valikuid. Ämmaemand Egle töötab Medita kliiniku Tartu ja Tallinna keskustes ning täidab kliinikus ka õendusjuhi ülesandeid.

Teatavasti võivad ämmaemandad teostada ka iseseisvaid vastuvõtte. Milliste küsimuste korral võib otse ämmaemanda vastuvõtule tulla?

Ämmaemand on iseseisev spetsialist, kes on naisele toeks läbi kogu elukaare.

Ämmaemanda vastuvõtule võib pöörduda näiteks pereplaneerimise (sealhulgas rasestumisvastaste vahendite kasutamine), raseduse jälgimise, sünnitusjärgse perioodi (kaasa arvatud imetamisnõustamine) ning ka üleminekuea muutustega seotult.

Ämmaemandate tööülesannete hulka kuulub ka naistehaiguste valdkonnas ennetustöö tegemine, näiteks emakakaelavähi sõeluuringu ehk PAP-testi teostamine. 

2020. aasta on kuulutatud rahvusvaheliseks ämmaemandate aastaks. Milline roll on ämmaemandatel kaasaegses meditsiinis ja günekoloogias?

Aasta 2020 on pakkunud ämmaemandatele uusi väljakutseid ja uute olukordadega kohanemist.

Võrreldes paarikümne aasta taguse perioodiga on ämmaemandast saanud iseseisvam spetsialist, kes kuulub esmatasandi tervishoiu meeskonda kui võrdväärne liige.

Kui varasemalt käsitleti ämmaemandat (ja ka õde) kui ainult arsti assistenti, siis nüüd on töös rohkem individuaalseid õigusi ning vastutust. 

Üheks Sinu tööülesandeks on Medita kliiniku Tartu ja Tallinna keskustes emakakaelavähi sõeluuringu läbiviimine. Miks sõeluuringutes osalemine on vajalik ja keda ootad uuringutele?

Sõeluuringus osalemine on vajalik selleks, et ennetada võimalikke rakumuutusi ja vähieelseid seisundeid ning avastada need ajal, mil ravi on veel võimalik.

Sõeluuringule kutsub Haigekassa 30-55- aastaseid ravikindlustatud naisi iga viie aasta järel. Aastal 2020 on uuringutele oodatud     ravikindlustatud naised sünniaastatega 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990.

PAP-testi tegemiseks ei pea aga kuuluma sõeluuringu sihtrühma. PAP-test, mis on mõeldud emakakaelavähi avastamiseks või ennetamiseks, on tavapärane naistearsti või ämmaemanda vastuvõtu osa. Test võetakse naistelt iga kolme aasta tagant, ka siis kui     patsient ei kuulu sõeluuringu sihtrühma. 

Millised on hetkel olulisemad arengud ja suundumused ämmaemanduses? Kuhu suunas liigub ämmaemandus Eestis?

Üks olulisi saavutusi ämmaemanduses on   esmatasandi tervishoiu meeskonda kuulumine, mis tagab tervikliku patsiendikäsitluse.

Aastateks 2019-2024 Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt koostatud arengukavas on üheks eesmärgiks tõhustada koostööd ja hoida kutseala identiteeti. Tähtis on kvaliteetne ämmaemanduse praktika, professionaalne vastutus ja ämmaemanduse alaste teadmiste edendamine. 

Mis Sind võlub ämmaemandaks olemise juures? Miks tegid valiku selle eriala kasuks? Mis on Sinu jaoks raskeim ja mis on sinu jaoks parim ämmaemandaks olemise juures?

Kuna tegemist on äärmiselt vastutusrikka elukutsega, tuli erialavalik põhjalikult läbi mõelda.

Ämmaemanduse kõige võluvam aspekt on võimalus olla naise kõrval tema tähtsatel hetkedel. Ämmaemandus kui eriala pakub rohkelt positiivseid emotsioone, kuna käsitleb enamjaolt tervist, mitte haigust. 

Kuidas suhtud vaktsineerimisse, kodusünnitusse, abortidesse ja rinnaga toitmisesse?

Ämmaemanda roll on võimaldada tõenduspõhist informatsiooni, et naine saaks teha teadliku valiku. Spetsialisti isiklikud hoiakud antud teemade osas ei tohi mõjutada otsuste langetamist. 

Kuivõrd teevad ämmaemandad koostööd perearstidega? Milline on perearstide teadlikkus günekoloogilistes küsimustes?

Ämmaemanda kuulumine esmatasandi   tervishoiu meeskonda vähendab perearsti koormust naiste seksuaaltervise küsimustes. Kuna ämmaemand omab spetsialistina põhjalikke reproduktiivtervise alaseid teadmisi, pakume meeleldi perearstidele võimalust konsulteerimiseks. 

Kui palju vajab ämmaemand oma töös psühholoogilisi teadmisi?

Kui naisel on tekkinud psühholoogilised probleemid, mis mõjutavad tema tervist ja heaolu, siis on ämmaemand valmis naist nõustama erinevates vaimse tervise küsimustes ning vajadusel suunama erialaspetsialisti juurde.