Dr. Ausmees kaitses 03.04.2014 doktorikraadi Tartu Ülikoolis

 Keskealise mehe viljakusnäitajad ei sõltu ainult vanusest, vaid ka elustiili mõjuritest, sh kehalisest aktiivsusest ning varem põetud suguhaigustest, selgub dr. Kristo Ausmeesi värskelt kaitstud doktoritööst.
Tarbija24: Doktoritöö: mehe viljakusnäitajad sõltuvad elustiilist 
Uuringu fookuses oli 45-aastaste ja vanemate meeste viljakus ja seda mõjutavate tegurite avaldumine. 
 
Selgus, et keskealise mehe viljakusnäitajad ei sõltu ainult vanusest, vaid ka seonduvatest elustiili mõjuritest, näiteks kehaline aktiivsus ning varem põetud suguhaigused. 
Samuti leiti uuringus, et keskealiste meeste seemnevedeliku kvaliteet langeb seoses eesnäärme suurenemise ning urineerimisprobleemide tõusuga. Sarnane seos avaldub uuringu alusel ka suguteede põletikuliste muutustega. 
 
Mehe reproduktiivtervise uuringutele pööratakse kogu maailmas järjest rohkem tähelepanu. Üheks põhjuseks on sündivate laste vanemate keskmise vanuse tõus arenenud riikides, mida mõjutavad hariduslikud ja tööalase karjääriga seotud otsused ning meeste soov saada isaks läbi uue partnersuhte.