Medita kliinik kutsub naisi osalema emakakaelavähi sõeluuringus!

Medita kliiniku Tartu ja Tallinna keskustes on 30-65 aastastel naistel võimalik osaleda emakakaelavähi sõeluuringus. Emakakaelavähi peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviiruse (HPV – Human Papilloma Virus) mõningad kõrge riskiga viirusetüved, mis levivad peamiselt sugulisel teel.
Nakkusallikaks on papilloomiviirusega nakatunud teine inimene. Papilloomiviirusega nakatudes võivad rakkudes pikema aja jooksul tekkida muutused, millest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid ning emakakaelavähk.

Kõrge riskiga viirusetüvede olemasolu organismis saab avastada uuringuga, mida nimetatakse HPV-uuringuks. Regulaarne HPV-testi tegemine on oluline ka seetõttu, et tavaliselt ei tekita emakakaela rakumuutused ega vähieelsed seisundid muutusi naise enesetundes.

Kuidas sõeluuringus osaleda?
Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30-65 iga viie aasta tagant.

2024. aastal on emakakaelavähi sõeluuringute oodatud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastatega 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 ja 1994.

Vähi sõeluuringute register saadab sihtrühma kuuluvatele naistele elektroonilise kutse, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust.

E-kutse saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kelle eesti.ee e-post on suunatud isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Emakakaelavähi sõeluuringu kutset ei saa naised, kellel on viimase viie aasta jooksul diagnoositud emakakaela- või emakavähk. Selle info saamiseks tehakse päringud vähiregistrisse ja tervise infosüsteemi.

Sihtrühma kuuluvad naised võivad uuringule registreeruda kohe, ootamata registri poolt saadetud kutset. Kutse on leitav ka www.terviseportaal.ee (Terviseandmed →Saatekirjad).

Uuringule tulemisel ei ole saatekiri vajalik ja uuringus osalemiseks ei pea omama kehtivat ravikindlustust!
Emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks ei pea end registreerima naistearsti vastuvõtule, sest HPV-testi teevad lisaks naistearstidele ka ämmaemandad – Medita kliiniku Tartu keskuses teostavad uuringuid ämmaemandad Gertrud Lillemäe ja Raina Laugamets ning Tallinnas ämmaemand Kristi Rea.

Medita kliiniku ämmaemandate vastuvõtule saab registreeruda patsiendiportaalis www.terviseportaal.ee, Medita kliiniku veebiregistratuuris või telefonil 17101.

HPV-uuringu andmine sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega, mille käigus võetakse väikese harjakesega proovimaterjal. Rakuproov võetakse emakakaela limaskesta pinnalt ja emakakaelakanalist, seejärel uuritakse proovi laboris.

Protseduur on valutu. Kõige sobivam on uuringuproovi anda menstruatsioonitsükli 10.–20. päeval. NB! Proovi ei saa võtta menstruatsiooni ajal. HPV-uuringu järgselt ei ole mingeid piiranguid Teie tavapärasele eluviisile.

HPV-testi tulemuse saab naine teada www.terviseportaal.ee, kus see on leitav sarnaselt kõikidele teistele uuringuvastustele.

Kui teie uuringus ohtlikke viirustüvesid ei esine, siis olete sõeluuringule oodatud tagasi viie aasta pärast ja eraldi teavitust teile ei saadeta. Kui selgub, et olete mõne(de) kõrge riskide viirustüvede kandja, siis analüüsitakse laboris samast materjalist võimalikke emakakaela rakumuutusi. Kordusuuringute vajadusest teavitatakse Teid personaalselt.

Lisainfo on leitav Tervisekassa koduleheküljelt.