Medita kliinik on taastamas oma tavapärast tegevust

Medita kliinik taastab eriala põhiselt oma tegevust eriarstiabiteenuste osutamisel.

Oma tegevuses lähtub Medita kliinik Terviseameti poolt kinnitatud plaanilise ravi taastamise tingimustest ning patsientide ja tervishoiutöötajate turvalisuse tagamise nõuetest.

Vastuvõtuaja broneerimine toimub Medita kliiniku telefonil 5 645 8430 või e-posti aadressil medita@medita.ee. Hetkeseisuga ei ole võimalik aegade broneerimiseks kasutada www.medita.ee/veebiregistratuur ja www.digilugu.ee keskkondi.

Tartu keskuse patsientidel palume aja broneerimisel teada anda, kas soovitakse kaugkonsultatsiooni (eelistatud suhtlusvorm!) või tullakse keskusesse kohapeale. Tallinna keskuse patsientide konsulteerimine toimub ainult telefoni teel. Ka noortenõustamisteenuse osutamine Tartus toimub ainult kaugkonsultatsiooni teel telefonil 5 197 7741.

Jätkuvalt on avatud Medita kliiniku ämmaemanda nõuandetelefon numbril 5 197 7741. Nõuandeliin on loodud eriolukorra tarbeks, et vajadusel vastata lapseootel naiste küsimustele ja võimaldada adekvaatset abi telefonikonsultatsiooni vormis. Nõuandetelefonile palume helistada ainult Medita kliinikus arvel olevatel lapseootel naistel. Ämmaemand vastab nõuandetelefonile tööpäeviti kell 8.00-16.00.

Patsientidel on võimalik koostöös perearstidega saada abi e-konsultatsiooni vormis. Osutame perearstidele e-konsultatsiooni teenust uroloogia, androloogia, günekoloogia, endokrinoloogia, ortopeedia, reumatoloogia, kardioloogia, kõrva-nina-kurguhaiguste  ja veresoontekirurgia erialadel.

Esialgu toimuvad Medita kliinikus ainult ambulatoorsed vastuvõtud ja uuringud.

Info Medita kliiniku Tartu keskuse külastajale

Medita kliiniku Tartu keskuse külastajal tuleb esmalt läbida kontrollpunkt, kus kontrollitakse patsiendi terviseseisundit ning antakse näomask, mida tuleb kanda kliinikus viibimise ajal.

Kontrollpunktis tuleb patsiendil täita ka COVID-19 tervisedeklaratsioon, millega kinnitatakse, et patsient ega keegi tema leibkonnast ei ole viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud COVID-19 haigega, patsiendil ei esine COVID-19 seotud haigussümptomeid ning patsiendile ei ole varasemalt tehtud COVID-19 testi, mis on osutunud positiivseks.

Tartu keskuse patsient peaks tulema võimalusel vastuvõtule üksi (lapsega tulles lubame kliinikusse ainult ühe lapsevanema) ning mitte rohkem kui 10 minutit enne vastuvõtuaega. Ooteruumides ja kabinettides  palume patsientidel hoida vähemalt 2-meetrilist vahet nii teiste patsientide kui Medita kliiniku töötajatega.

Turvalist kevadet soovides

Medita kliinik