Soovime perearstidele head perearstide päeva!

19. mail tähistatakse ülemaailmset perearstide päeva, mis kannab tänavu tunnuslauset „Family doctors on the front line (perearstid eesliinil)”.
Ülemaailmne perearstide päev kuulutati esimest korda välja 2010. aastal, eesmärgiga tunnustada perearstide töö keskset rolli ennetamistöös, haiguste varajases diagnostikas ja ravis.

Medita kliiniku kollektiiv soovib Teile vastupidamist ja teotahet meditsiini eesliinil olemisel ning jõudu ja õnne Teie tegemistes. Täname perearste senise hea koostöö eest ning loodame, et jätkub meie ühine tegevus Eesti inimeste tervise hoidmisel ja tervisemurede lahendamisel.

Heade soovidega
Medita kliinik