Taavo Mägiveer: "Sport viib töömõtted!"

Küsimustele vastab arsti assistent Taavo Mägiveer, kes on Medita kliinikus töötanud alates selle asutamisest 2011. aastal.
Milline on Teie hinnangul olnud Medita kliiniku areng viimase kuue aasta jooksul?

Olgem ausad, Medita kliiniku areng on olnud stabiilselt hullumeelne.

2011. aastal alustasime ühe erialaga, kahe arsti, kahe meditsiiniõe ja administraatoriga. Tuleviku osas puudus selgus, kust tulevad patsiendid ja kuidas nad uue meditsiiniasutuse vastu võtavad.

Juunis 2017 on meil Meditas kollektiiv, kus töötab kokku rohkem kui 25 inimest, regulaarselt lisandub uusi erialasid ning patsientide arv on stabiilses tõusujoones.

Siinkohal oleks õige teha üks kompliment kliiniku juhatajale Kristo Ausmeesile, kes on heas mõttes rahutu hing, tulles regulaarselt välja uute mõtetega, mis suunas Medita kliinik areneda võiks.

Töötajatel ei jää naljaga pooleks muud üle, kui arengutega kaasa minna ning saada seeläbi rohkem kogemusi ja oskusi.

Millised on Teie kui arsti assitendi ülesanded Medita kliinikus. Kas need on aja jooksul muutunud?

Arsti assistendi tööd Medita kliinikus iseloomustab eelkõige vaheldusrikkus. Minu igapäevaste tööülesannete hulka kuulub näiteks vereanalüüside võtmine, sekreedi- ja ultraheliuuringute teostamine, eesnäärme biopsia assisteerimine ning osalemine operatsioonimeeskonna töös.

Kuna olen loomult optimist, siis pean enda üheks “vabatahtlikuks kohuseks” ka positiivsete meeleolude hoidmist Medita kollektiivis. Arvan, et olen sellega hästi hakkama saanud ning meil on töötajate vahel üldjoontes head suhted, oleme üksteise suhtes austavad, suhtume üksteisesse professionaalselt ja kui vaja, siis huumor on omal kohal.

Arsti assitendi tavapärased ülesanded sisu poolest kuue aasta jooksul muutunud ei ole, verevõtmine jääb ikka klassikaliseks tegevuseks, kus midagi revolutsioonilist ei toimu.

Samas on juurde tulnud täiesti uusi ülesandeid nagu operatsioonide assisteerimine, millega ma oma varasemas töös kokku ei ole puutunud. See valdkond on minu jaoks väga põnev ja rahulolu pakkuv. Meditas on tööl ka näiteks plastikakirurgid, kelle assisteerimine on huvitav.

Teie üheks põhiülesandeks on meestega seotud protseduuride teostamine. Kui haiged on Teie hinnangul Eesti mehed ja mis on nende põhiprobleemid?

Positiivne on see, et järjest rohkem mehi peab lugu oma tervisest ning käivad see- tõttu arsti juures ning julgevad oma probleeme tunnistada. Nende meeste põhimured, kes käivad Medita kliinikus, on seotud ikka eesnäärmega.

Tänapäeval on inimene ise oma tervise omanik ja advokaat. Kahjuks juhtub sedagi, et patsient ei usu diagnoosi või selle raviks määratut. Siis pole ka arstidel midagi parata, veelgi vähem arsti assitendil.

Kuivõrd tuleb meestega tegelemisele kasuks see, et olete ka ise mees?

On ammutuntud tõde, et meestele on mugavam oma muresid kurta just teistele meestele.

Selles osas tuleb kindlasti kasuks, kui meditsiiniasutuses töötab mehi ka assis- tentide ja medvendadena.
Minu töös on siiski ette tulnud ka selliseid juhtumeid, kus mõni meespatsient soovib, et temaga tegeleks just naissoost isik. Pigem on sellised soovid aga erandlikud.

Mis on Teie jaoks raskeim ja mis parim oma töö juures?

Mulle tundub, et lastega tegelemine on kõige raskem osa minu töös. Ikka tuleb vahel ette, et operatsioonile tuleb laps või tuleb lapsel teostada vereanalüüs. Nendega on just vaimselt kõige keerulisem, sest ei taha ju väikesele inimesele haiget teha, kuid sageli pole seda täielikult võimalik vältida. Lisaks teeb olukorra keerulisemaks see, et lapsed on tavapäraselt juba arsti juurde tulles ise juba ärevil.
Parimaks osaks minu töö juures võiks pidada seda, kui saan patsientidelt positiivset tagasisidet oma töö või Medita kliiniku kohta. Kui patsient on rahul, olen rahul ka mina ja rahul on ka Medita kliiniku kollektiiv.

Meditsiinitöötajate ametis tuleb ette rutiini ja läbipõlemist. Kuidas seda vältida ja kuidas seda ületada, kui vältida enam ei saa?

Minul on raske sellele vastata, kuna enda arvates ei ole oma töös tundnud rutiini ega läbipõlemist. Töösse tuleb suhtuda positiivselt ning mõelda häid mõtteid.

Kuidas rutiini vältida ja läbipõlemisega toime tulla?

Spordimehena soovitaksin esmalt muidugi mõne meeldiva spordialaga tegeleda, et töömuredest eemale saada.

Olete läbimas personaaltreeneri koolitust. Miks just selline valik?

Olen regulaarselt jõusaalis käimist nautinud juba mitmeid aastaid. Ühel hetkel aga hakkasid ka sõbrad nõu küsima nii treenimise kui toitumise kohta. Seega tekkis vajadus ja soov end veelgi rohkem treening- ja toitumiskavade osas koolitada. Tuli mõte minna õppima personaaltreeneriks. Praeguseks ongi juba aastane koolitus läbitud ning teha on jäänud veel vaid praktiline eksam.

Küsitles Siim Ausmees